monarchydnvn

Khu chung cư phức hợp cao cấp Monarchy Đà Nẵng là một trong những dự án các căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng trọng yếu trong khối cấu trúc đô thị của Thành phố Đà Nẵng.